گیمینگرویتی

ثبت نام

Fate/Samurai Remnant

7.5
No characters found for this game.
«چهارمین سال از عصر Keian یعنی دوره Edo است. چندین دهه از پایان دورانی پر از جنگ و خون‌ریزی می‌گذرد. مردم از صلح وآرامش لذت می‌بردند. اما با انجام آیین Waxin Moon در سایه‌ها، نبردی میان 7 گروه استادان و خدمت‌گذاران قرار است آغاز شود. Miyamato Iori، مردی جوان از Asakusa، خود را در میان خشونت نبرد جام مقدس می‌یابد.»