گیمینگرویتی

ثبت نام
rank-1

رنک 1

برای تمامی کاربرانی که در سایت ثبت نام میکنند

rank-2

رنک 2

الزامات: 2

انجام کوئست کاربر رسمی

رسیدن به حد اقل 1000 انرژی

rank-3

رنک 3

الزامات: 1

کسب حداقل 3000 امتیاز