گیمینگرویتی

ثبت نام

Song of Horror

3
Platform IconPlatform IconPlatform Icon
No characters found for this game.
Song of Horror چیزی نیست که بخواهید تجربه‌اش کنید. حتی اگر ایرادات فنی وجود نداشتند، باز هم این عنوان محتوای خاصی برای ارائه ندارد و بیشتر مثل یک رفع تکلیف از طرف چند دانشجوی بی حوصله است. بازی در مهم‌ترین هدف خود که ترسناندن مخاطب است شکست می‌خورد و در کنار این، نشان می‌دهد که دیگر استفاده از فرمول‌های تکراری جوابگو نیستند و باید به فکر ایده‌های خلاقانه‌تر، بهتر، و ترسناک‌تر بود.