گیمینگرویتی

ثبت نام

Port Royale 4

65
Platform IconPlatform IconPlatform IconPlatform Icon
No characters found for this game.
آماده دریانوردی شوید. در Port Royal 4 به قدرت‌های استعماری قرن هفدهم یعنی اسپانیا، انگلیس، فرانسه و هلند بپیوندید تا برای برتری خود را در دریای کارائیب تثبیت کرده و سرزمین‌های خود را گسترش دهید.