گیمینگرویتی

ثبت نام

Final Fantasy Pixel Remaster

9
Platform IconPlatform IconPlatform Icon
No characters found for this game.
شرکت Square Enix سعی کرده است با در کنار هم قرار دادن 6 نسخه ابتدایی Final Fantasy به طور منسجم و یکدست، سیر تحول آن را به نمایش بگذارد.