Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۲۱
پلتفرم:
--
نمره سایت
--
متاکریتیک

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

ویدئو منتشر شده توسط XSEED Games برخی ویژگی‌های ازدواج را در Story of Seasons: Pioneers of Olive Town نشان می‌دهد

استودیو XSEED Games که زیر مجموعه Marvelous Inc برای نشر اثار مستقل در آمریکا می‌باشد در طی انتشار دو ویدئو، لیستی از ۱۰ زن و مرد مجرد را که به دنبال یافتن کشاورز مناسب در بازی Story of Seasons: Pioneers of Olive Town هستند، به مخاطبین نشان داد. در حالی که بازیکنان روز‌های خود را […]
--
نمره سایت
--
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۲۱
پلتفرم:
توسعه دهنده:
lightbox