گیمینگرویتی

ثبت نام

Metroid Dread

پنجمین نسخه از سری بازی های اصلی متروید در سبک دو بعدی. سفر ساموس آران بعد از 19 سال قرار است ادامه پیدا کند و این بار بیش از هر دفعه به حقیقت و ریشه شخصیتی او نزدیک می شویم.
امتیاز دهید