گیمینگرویتی

ثبت نام

Metroid Dread

9.5
Platform Icon
No characters found for this game.
پنجمین نسخه از سری بازی های اصلی متروید در سبک دو بعدی. سفر ساموس آران بعد از 19 سال قرار است ادامه پیدا کند و این بار بیش از هر دفعه به حقیقت و ریشه شخصیتی او نزدیک می شویم.