گیمینگرویتی

ثبت نام

In Sound Mind

4
Platform IconPlatform IconPlatform IconPlatform Icon
No characters found for this game.
«In Sound Mind» ساخته‌ی استودیوی We Create Stuff، به مانند یک سگ ولگردی است که هر شب در خیابان‌های شهر پرسه می‌زند، و با نگاهش، دیده شدن را التماس می‌کند. شاید یک روز یک رهگذر به هر دلیل کنارش متوقف بشود، برایش تکه گوشتی پرت کند، و حتی به او علاقه‌مند شود و با خود به خانه‌اش ببرد، و مهرش به او روز به روز بیشتر شود. شاید هم پیش از آنکه به خانه برسند، توسط دندان‌های سگ ولگرد تکه و پاره شود! کسی چه می‌داند؟