گیمینگرویتی

ثبت نام

In Sound Mind

«In Sound Mind» ساخته‌ی استودیوی We Create Stuff، به مانند یک سگ ولگردی است که هر شب در خیابان‌های شهر پرسه می‌زند، و با نگاهش، دیده شدن را التماس می‌کند. شاید یک روز یک رهگذر به هر دلیل کنارش متوقف بشود، برایش تکه گوشتی پرت کند، و حتی به او علاقه‌مند شود و با خود به خانه‌اش ببرد، و مهرش به او روز به روز بیشتر شود. شاید هم پیش از آنکه به خانه برسند، توسط دندان‌های سگ ولگرد تکه و پاره شود! کسی چه می‌داند؟
امتیاز دهید