گیمینگرویتی

ثبت نام

Ender Lilies Quietus of the Knights

8.5
Platform IconPlatform IconPlatform IconPlatform Icon
No characters found for this game.
Ender Lilies : Quietus of the Knights اثری است شدیدا جذاب و قابل احترام که می‌تواند برای مدت‌ها شما را سیراب از معجونی مخلوط از احساسات مختلف کند. می‌توان از نقاط قوت اثر مثل مبارزات و موسیقی‌هایش گفت و یا اشاره کرد که مترویدونیای خوبی نیست. اما فرای همه‌ی این‌ها، چیزی وجود دارد که Ender Lilies را خاص می‌کند. چیزی که در تمام وجوه اثر رخنه کرده است. آن چیست؟ نمی‌دانم! شما تجربه کنید و بگویید.