در قسمت پیش دیدیم جاستیس لیگ در حال تحقیقات بودند تا دشمن خود را بشناسند و هدف او را دریابند. در این بین جاستیس لیگ متوجه شدند که شناخت زیادی از یکدیگر ندارندکه ناگهان دیوید گریوز به واچ تاور وارد شد و ادعا کرد که اعضای لیگ قاتلان خانواده او هستند. سپس گفت که می‌خواهد حقیقت را به دنیا نشان دهد که آن‌ها خدایان دروغین هستند. به این ترتیب حمله خود را آغاز نمود. در صفحاتی که به عنوان پیش نمایش گذاشتیم، هر کدام از اعضای جاستیس لیگ درگیر چیزی هستند که درکی از آن ندارند و حالا دیوید گریوز از واچ تاور خودش را به خانه شخص دیگری تلپورت کرده است. اما چه کسی و چرا؟ شما را به خواندن این قسمت از جاستیس لیگ دعوت می‌کنیم: 

دانلود Justice League The New52 | قسمت ۱۱

    رمز فایل: G@mingravity.com    

برای مطالعه این کمیک از نرم‌افزار YACReader برای رایانه‌های شخصی و از ComiCat برای گوشی‌های همراه استفاده کنید.

  •  

   قسمت‌های قبلی از این کمیک   

  • - آرک داستانی Origin

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

 

  • - آرک داستانی The Villain’s Journey

قسمت هفتم

قسمت هشتم

قسمت نهم

قسمت دهم

 

در پایان نظرات، پیشنهادات، انتقادات یا احساسات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.