دومین بسته الحاقی The Outer Worlds با نام Murder on Eridanos معرفی شد

--
نمره سایت
۸۵
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۵ اکتبر ۲۰۱۹
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox