پخش رویداد State of Play برای این پنجشنبه؛ قول خبرها و معرفی‌های جدید PS4 و PS5

lightbox