اسناد افشا شده نشان می‎‌دهند که سونی کاملاً مخالف Crossplay روی PS4 بود

lightbox