شایعه: عنوان S.T.A.L.K.E.R. 2 فقط به مدت سه ماه انحصاری Xbox Series X|S خواهد‌ بود

--
نمره سایت
--
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
توسعه دهنده:
lightbox