رکوردهای جدید برای Remedy با وجود نداشتن عنوانی برای عرضه!

۸
نمره سایت
۸۲
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۷ آگوست ۲۰۱۹
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox