گیم‌پلی جدید عنوان Quantum Error منتشر شد

--
نمره سایت
--
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
نا معلوم
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox