تریلر آپدیت جدید Genshin Impact منتشر شد؛ دو کاراکتر با مکان‌ها و دشمنان جدید

۹
نمره سایت
۸۴
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
ناشر:
lightbox