بازی Prince of Persia: The Sands of Time Remake در کنفرانس Ubisoft Forward حضور نخواهد داشت

--
نمره سایت
--
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox