تریلر جدید Persona 5 Strikers منتشر شد

--
نمره سایت
۸۴
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۳ Feb ۲۰۲۱
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
ژانر:
lightbox