سازندگان Outriders در حال کار بر روی دو بازی معرفی نشده هستند

--
نمره سایت
--
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۰۱ آپریل ۲۰۲۱
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox