اطلاعاتی از نسخه PC و کنسولی Oddworld: Soulstorm منتشر شد

lightbox