بازی NieR Re[in]carnation تا سال ۲۰۲۱ تاخیر خورد

--
نمره سایت
--
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox