بازی Mass Effect: Legendary Edition بهترین فروش اولیه را برای استدیو بایوور در استیم ثبت کرد

--
نمره سایت
--
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱۴ مه ۲۰۲۱
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox