تریلر جدیدی از Little Nightmares II منتشر شد؛ دموی رایگان قابل بازی است

۹
نمره سایت
۸۲
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱۱ Feb ۲۰۲۱
پلتفرم:
lightbox