استدیو MachineGames مراحل ساخت Indiana Jones را آغاز کرده و در ساخت Deathloop نیز همکاری داشته

lightbox