سازندگان بازی Halo Infinite نقشه‌های باشکوهی برای تابستان امسال در سر دارند

--
نمره سایت
--
متاکریتیک
Halo Infinite بازسازی نسختین عنوان این مجموعه هست که در سبک شوتر اول شخص برای Windows, Xbox One و Xbox Series X منتشر خواهد شد
تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
توسعه دهنده:
lightbox