تیزر داستانی آپدیت جدید Genshin Impact منتشر شد

۹
نمره سایت
۸۴
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
ناشر:
lightbox