قربانی‌های کرونا تمامی ندارند؛ Stronghold: Warlords تا سال ۲۰۲۱ تاخیر خورد

--
نمره سایت
--
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۰۹ مارس ۲۰۲۱
پلتفرم:
PC
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox