سازندگان بازی Far Cry 6 می‌گویند که محتواهای هیجان‌انگیزی برای نمایش آماده کرده‌اند

--
نمره سایت
--
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
ژانر:
lightbox