در مراسم Summer Game Fest منتظر نمایش Elden Ring باشید

--
نمره سایت
--
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
نا معلوم
پلتفرم:
توسعه دهنده:
lightbox