سایه‌پردازی‌های Deathloop ری‌تریس شده هستند

--
نمره سایت
--
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
PC , PS5
توسعه دهنده:
lightbox