تاریخ عرضه Days Gone برای PC مشخص شد

--
نمره سایت
۷۱
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۶ آپریل ۲۰۱۹
پلتفرم:
PS4
توسعه دهنده:
lightbox