عنوان Crash Bandicoot 4: It’s About Time برای سایر پلتفرم‌ها نیز عرضه خواهد شد

۸.۵
نمره سایت
۸۵
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۰۲ اکتبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
ژانر:
lightbox