فصل ۱۳ Call of Duty Moblie در دسترس است؛ جنگ زمستانی

--
نمره سایت
۸۱
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۰۱ اکتبر ۲۰۱۹
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox