تریلر و تصاویر جدیدی از عنوان Bright Memory: Infinite منتشر شد

۴
نمره سایت
۵۵
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱۰ نوامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox