تریلر جدید عنوان Bravely Default 2 مبارزات بازی را نشان می‌دهد

--
نمره سایت
--
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۶ Feb ۲۰۲۱
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox