آمازون توسعه بازی The Lord of the Rings را کنسل کرد

lightbox