مصاحبه اختصاصی گیمین‌گرویتی با کارگردان بازی Scorn: اطمینان می‌دهم که غافلگیر خواهید شد

--
نمره سایت
--
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox