بررسی بازی Watch Dogs: Legion | برخاسته از صفر

۸
نمره سایت
۷۷
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۹ اکتبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox