بررسی بازی Star Renegades | افسانه‌های کهکشان

۷.۵
نمره سایت
۷۶
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۰۸ سپتامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox