بررسی بازی Maid of Sker | خدمتکار شکست خورده

۴.۵
نمره سایت
۶۴
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۸ ژوئیه ۲۰۲۰
پلتفرم:
توسعه دهنده:
lightbox