گیمینگرویتی

ثبت نام

Kirby and the Forgotten Land

خطرپذیری شرکت HAL Laboratory به خوبی جواب داده و بازی Kirby and the Forgotten Land یک عنوان بسیار زیبا و جذاب در مجموعه بازی‌های کربی به شمار می‌رود و به خوبی آن را به بعد سوم منتقل کرده است.
امتیاز دهید