گیمینگرویتی

ثبت نام
cartel-tycoon-cover
cartel-tycoon-cover2

Cartel Tycoon

Cartel Tycoon عنوانی استراتژیک مبتنی بر توسعه و بقا است که با حال هوای جنگ کارتل‌های دهه 80 و 90 میلادی توسعه پیدا کرده است. توسعه و غلبه، مبارزه با اراذل و اوباش رقیب و همچنین فرار از مقامات از ارکان اصلی است. با کسب وفادری مردم به یک ارباب بزرگ در کارتل‌های مواد مخدر تبدیل شوید.
امتیاز دهید