گیمینگرویتی

ثبت نام

AI the Somnium Files: nirvanA Initiative

دومین عنوان از سری بازی های AI the Somnium Files. این بار باید در نقش میزوکی راز قتل هایی را فاش کنید که در آن مقتولین همگین بدنشان از وسط به دو نیم تقسیم شده.
امتیاز دهید