احتمالا ایفای نقش Solid Snake در فیلم Metal Gear Solid با اسکار آیزک خواهد بود

lightbox