دسته: پیشنهادات سردبیر

آثار تاخیر خورده سینمایی به واسطه کرونا (بخش دوم)

به جرئت می‌توان ادعا کرد که شرایط حاصل از شیوع ویروس کرونا در سطح جهان، هیچ کدام از ابعاد صنایع سرگرمی را به اندازه سینما تحت تأثیر خود قرار نداد. دراین بین، آثاری که از مدت‌ها قبل برای این بازه زمانی تاریخ انتشار دریافت کرده بودند به واسطه بسته شدن سینماها، با تأخیر در تاریخ […]
lightbox