بررسی متنی و ویدیویی اختصاصی عملکرد فنی و گرافیک Crysis Remastered

۶
نمره سایت
۷۰
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۳ ژوئیه ۲۰۲۰
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox