جنگ ستارگان: تحریم Fortnite توسط Apple و Google را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

--
نمره سایت
۸۱
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۵ ژوئیه ۲۰۱۷
توسعه دهنده:
lightbox