به گزارش گیمین‌گرویتی و طبق گزارش مالی ارائه شده توسط سونی، 201/4 میلیون بازی پلی استیشن در سال 2021 از ماه ژانویه تا سپتامبر در سراسر جهان فروخته شده است.

با توجه به جزئیات بیشتر متوجه می شویم که 141 میلیون یا 70 درصد این آمار، از طریق دانلود دیجیتال بوده است. این در مقایسه با 67 درصد در مدت مشابه سال گذشته است که نشان از افزایش خرید دیجیتالی بازی ها از سوی گیمرها و کاربران پلی استیشن است.
26 میلیون، یا 13 درصد، بازی های انحصاری یا فرست پارتی هستند که توسط سونی تولید و منتشر شده اند. این در مقایسه با 17٪ در مدت مشابه سال 2020 است.

فروش دیجیتال otal برای خدمات بازی و شبکه سونی 5.7 درصد در سال افزایش یافته است. دانلود دیجیتال کامل بازی ها = 30.51% و افزودن به محتوا / MTX / DLC = 45.31٪ و خرید اشتراک توسط گیمرها = 24.19٪ گزارش شده اند.

افزودن محتوا و بخش های اشتراک همچنان محرک های اصلی رشد پلی استیشن هستند.

سونی در سه ماهه منتهی به 30 سپتامبر، 47/2 میلیون مشترک PS+ و 104 میلیون کاربر فعال ماهانه را گزارش کرده است. سال گذشته این 45/9 میلیون و 108 میلیون کاربر بود در حالی که این آمار برای دو سال قبل 36/9 و 96 میلیون نفر بوده است.

سونی در نهایت اعلام کرده که این آمار در طول همه گیری به اوج بازگشته است، اما هنوز در مقایسه با قبل از همه گیری، همچنان قوی باقیمانده است.