به گزارش گیمین‌گرویتی، تاریخ پخش و اعضای کادر فصل دوم انیمه‌ی Vinland Saga که بر اساس مانگای آقای Makoto Yukimura است، چهارشنبه‌ی گذشته مشخص شدند.

از آنجایی که عهده دار ساخت فصل دوم انیمه از استودیو WIT به MAPPA تغییر کرده، کادر فصل اول انیمه همچنان به کار خود در فصل دوم ادامه خواهند داد. کارگردانی همچنان بر عهده‌ی آقای Shuhei Yabuta و نویسندگی انیمه نیز بر عهده‌ی Hiroshi Seko خواهد بود.

فصل دوم انیمه‌ی Vinland Saga ژانویه‌ی ۲۰۲۳ (دی ۱۴۰۱) پخش خواهد شد.